TOURS 2017.06.09 - 2017.06.30

THE BA・LUE HEARTS Gakuensei Seishun Rock~Hiraku Dake Ja Monotarinai No Yo~

 

6.9 (Fri) Fukuoka:DRUM LOGOS
Daytime OPEN/14:00 START/15:00 Nighttime OPEN/18:00 START/19:00
6.19 (Mon) Kawasaki:CLUB CITTA’
Daytime OPEN/14:00 START/15:00 NighttimeOPEN/18:00 START/19:00
6.26 (Mon) Tokyo:Akasaka BLITZ
Daytime OPEN/14:00 START/15:00 Nighttime OPEN/18:00 START/19:00
6.28 (Wed) Nagoya:Diamond Hall
Daytime OPEN/14:00 START/15:00 Nighttime OPEN/18:00 START/19:00
6.30 (Fri) Osaka:BIGCAT
Daytime OPEN/14:00 START/15:00 Nighttime OPEN/18:00 START/19:00

==================

【 THE BA・LUE HEARTS 】
http://camuigschool.gackt.com/pages/special